Onderzoek naar het vriesdrogen van moedermelk

Het vriesdrogen van moedermelk, iets wat nog relatief onbekend is voor de moeders in Nederland. Als ouder wil je het beste voor je kind en daarom vraag je je ook terecht af wat het vriesdrogen van je kostbare moedermelk voor gevolgen heeft voor (de nutriënten in) je moedermelk.

Het vriesdrogen van moedermelk is zéér veilig, efficiënt en nuttig bevonden, we hebben eerder al een blog geschreven over de wetenschap achter het vriesdrogen van moedermelk. Maar op deze pagina willen we graag de nodige verwijzingen maken naar de nodige onderzoeken. Zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt voor je kleintje!

Nutriënten

Onderzoek naar de nutriënten in gevriesdroogde moedermelk onderzoekt hoe vriesdrogen de essentiële voedingsstoffen behoudt en de gezondheidsvoordelen voor premature baby’s optimaliseert, met speciale aandacht voor immunologische en groei-ondersteunende componenten.

Een studie uitgevoerd aan de CEU Cardenal Herrera Universiteit in Valencia benadrukt vriesdrogen als een effectief alternatief voor het bewaren van moedermelk, en overtreft de traditionele diepvriesmethoden die gebruikt worden in melkbanken.

In samenwerking met het La Fe Ziekenhuis, ontdekten onderzoekers dat vriesdrogen de antibacteriële eigenschappen van moedermelk behoudt en microbiologische contaminatie voorkomt. Gepubliceerd in het Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, is deze studie een van de eerste die de impact van vriesdrogen op de antibacteriële capaciteit van moedermelk evalueert.

Het onderzoek ondersteunt de adoptie van vriesdrogen als een haalbare en voordelige opslagmethode in melkbanken, met name voor premature of baby’s met een laag geboortegewicht, wiens immuunsysteem afhankelijk is van de antibacteriële voordelen van moedermelk.

Lees onderzoek

Hoewel bevriezing de meest voorkomende methode is om menselijke melk te bewaren, kunnen voedings- en immunologische componenten verloren gaan tijdens opslag.

Vriesdrogen kan de houdbaarheid van menselijke melk verlengen, terwijl de originele kenmerken behouden blijven. Tweeënzeventig samples van gevriesdroogde moedermelk werden opgeslagen voor verschillende perioden, tot een maximum van 3 maanden, bij 4°C of 40°C. Vitamine C, tocopherolen, antioxidantcapaciteit en de samenstelling van vetzuren werden geanalyseerd.

Een nieuwe HILIC–UHPLC methode die de bepaling van vitamine C verbetert werd ook gevalideerd. Ascorbinezuur en totale vitamine C concentraties namen significant af bij beide temperaturen, terwijl antioxidantcapaciteit alleen afnam bij 40°C. De samenstelling van vetzuren en zowel γ-tocopherol als δ-tocopherol inhoud bleven onveranderd. De stabiliteit na opslag van vriesgedroogde melk was hoger dan die gerapporteerd voor bevroren of verse melk, wat aangeeft dat vriesdrogen een veelbelovende optie is om de conservering van menselijke melk in banken te verbeteren.

Lees onderzoek

Deze studie was gericht op het beoordelen van de effectiviteit van vriesdrogen als methode om de eigenschappen van menselijke melk te behouden zonder verdere oxidatieve schade te veroorzaken.

Het onderzoek betrok 116 gezonde vrouwen uit Cordoba, Argentinië, en mat verschillende componenten in hun verse moedermelk. De monsters werden vervolgens onderworpen aan verschillende behandelingen, waaronder bevriezen bij -80°C, vriesdrogen bij -70°C en ≤1,33 Pa, en combinaties van deze methoden, gevolgd door opslag gedurende zes maanden. De resultaten toonden aan dat vriesdrogen effectief de voedingswaarde, polyfenol-gerelateerde functionaliteit en oxidatieve integriteit van moedermelk behield. In tegenstelling leidde alleen bevriezen tot een afname van de glucoselevels. De combinatie van vriesdrogen en bevriezen bood geen aanvullende voordelen.

Concluderend werd vriesdrogen gevonden als een geschikte methode voor het conserveren van menselijke melk, wat potentieel de functionaliteit van melkbanken verbetert door het behoud van essentiële eigenschappen met een eenvoudige eendaagse behandeling.

Lees onderzoek

Deze studie had als doel het effect van pasteurisatie en vriesdrogen op moedermelk oligosacchariden (HMO’s), belangrijk voor de neurologische en immunologische ontwikkeling van neonaten, te onderzoeken. Verse melkmonsters van drie moeders werd verzameld in verschillende postpartum weken en onderworpen aan pasteurisatie en vriesdrogen. HMO-profielen werden geanalyseerd met massaspectrometrie, waarbij significante verschillen tussen moeders werden onthuld, maar geen impact van lactatieperiode of behandeling.

Zowel pasteurisatie als vriesdrogen hadden geen invloed op HMO-profielen. De studie ondersteunt de introductie van vriesdrogen in menselijke melkbanken om de HMO-samenstelling te behouden, hoewel verder onderzoek naar opslagduur nodig is.

Lees onderzoek

Deze studie was gericht op het onderzoeken van het effect van pasteurisatie en vriesdrogen op de profielen van moedermelk oligosacchariden (HMO’s), die cruciaal zijn voor de neurologische en immunologische ontwikkeling van neonaten.

Negen verse moedermelk monsters van drie verschillende moeders werden verzameld op verschillende tijdstippen na de bevalling en onderworpen aan Holder pasteurisatie en vriesdrogen. De HMO-profielen werden geanalyseerd met geavanceerde massaspectrometrie technieken en vergeleken tussen de monsters verzameld voor en na deze behandelingen.

De resultaten gaven aan dat, hoewel er significante variaties in HMO-patronen tussen moeders waren, de lactatieperiode binnen de eerste drie weken na de bevalling HMO’s niet beïnvloedde. Bovendien hadden zowel pasteurisatie als vriesdrogen geen substantiële impact op HMO-patronen.

Concluderend suggereert deze studie dat pasteurisatie en vriesdrogen de samenstelling van HMO’s in donorsmelk niet veranderen. De bevindingen ondersteunen het potentiële gebruik van vriesdrogen in menselijke melkbanken, maar verder onderzoek is nodig om de stabiliteit van HMO’s over langere opslagperioden na vriesdrogen te bepalen.

Lees onderzoek

Deze studie was gericht op het beoordelen van de effectiviteit van verschillende opslagmethoden voor menselijke melk, specifiek lyofilisatie en bevriezing bij -20°C en -80°C.

Het onderzoek focuste op het evalueren van hun impact op microbiologische inhoud, bacteriedodende activiteit en de mogelijke relatie met maternale factoren. De resultaten toonden aan dat zowel lyofilisatie als opslag bij -80°C effectief waren in het verminderen van de inhoud van micro-organismen in vergelijking met opslag bij -20°C. Bacteriedodende activiteit werd niet significant beïnvloed door lyofilisatie en bleek gerelateerd te zijn aan de inhoud van gangliosiden, maar niet aan vet-, eiwit-, of lactoseniveaus. Bacteriedodende activiteit werd ook hoger waargenomen in rijpe melk en in melk van vrouwen met termijnleveringen vergeleken met vroege lactatie en melk van vrouwen met premature leveringen.

Concluderend werden lyofilisatie en opslag bij -80°C geïdentificeerd als levensvatbare en superieure alternatieven voor het bewaren van menselijke melk in vergelijking met opslag bij -20°C, zowel wat betreft microbiële als bacteriedodende capaciteiten. Deze bevindingen suggereren dat lyofilisatie een haalbare methode kan zijn voor menselijke melkbanken om de veiligheid en gezondheidsvoordelen van opgeslagen moedermelk te waarborgen.

Lees onderzoek

Deze studie onderzocht de kwaliteit van lipiden in lyofiliseerde en vacuümverpakte moedermelk, inclusief colostrum, overgangsmelk en rijpe melk, tijdens opslag bij -18°C voor verschillende duur (1, 30, 60, 90, 120, 150, en 180 dagen).

Het onderzoek was gericht op het beoordelen van eventuele veranderingen in de lipidesamenstelling. De resultaten, die de zuurgraad (ºDornic), lipideninhoud en vetzuursamenstelling omvatten, toonden geen significante verschillen over de opslagperiode. De relatieve percentages van de belangrijkste triacylglycerolen (TAG) in menselijke melk bleven onveranderd. Dit suggereert dat lyofilisatie een levensvatbare methode is voor het bewaren van menselijke melk, waardoor het een praktische optie is voor menselijke melkbanken door transport en opslag te vergemakkelijken zonder de lipidenkwaliteit te compromitteren.

Lees onderzoek

Deze studie was gericht op het onderzoeken van de impact van vriesdrogen op de eiwitten van moedermelk / menselijke melk (HM), die essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van neonaten.

Negen verse HM-monsters werden verzameld van drie gezonde moeders op 15 en 60 dagen in de lactatieperiode. Deze monsters werden vervolgens onderworpen aan vriesdrogen, en een proteomische analyse werd uitgevoerd met massaspectrometrie. De resultaten werden vergeleken tussen monsters uit verschillende lactatieperioden en voor en na het vriesdrogen.

De studie identificeerde in totaal 245 eiwitten in de HM-monsters. Interessant is dat de expressie van deze eiwitten onaangetast bleef door zowel de lactatieperioden (15 en 60 dagen) als het vriesdroogproces. Daarnaast toonde de functionele analyse van de proteomische gegevens geen significante verschillen tussen de twee groepen.

Concluderend suggereert de studie dat HM-eiwitten niet significant worden beïnvloed door de lactatieperioden of het vriesdroogproces. Deze bevinding ondersteunt de potentiële introductie van vriesdrogen in HM-banken. Echter, de studie erkent de beperkte steekproefgrootte en suggereert verder onderzoek om de veilige opslagduur te evalueren met betrekking tot infectieuze agentia en samenstellingsveranderingen na vriesdrogen.

Lees onderzoek

Praktische toepassingen

Onderzoek naar de praktische toepassing van gevriesdroogde moedermelk verkent hoe deze techniek bijdraagt aan de voeding van (prematuur) baby’s, door essentiële nutriënten effectief te bewaren en beschikbaar te stellen.

Deze studie onderzocht de mogelijkheid om moedermelk aan te vullen met gevriesdroogde concentraat van menselijke melk om te voldoen aan de voedingsbehoeften van baby’s met een zeer laag geboortegewicht. Het onderzoek richtte zich op het beoordelen van de lipideninhoud en het profiel onder verschillende opslagomstandigheden.

De bevindingen toonden aan dat gevriesdroogde menselijke melk met het concentraat een hogere lipidenconcentratie had vergeleken met basis moedermelk. De studie analyseerde verschillende vetzuren en waarnam minimale veranderingen in hun profielen tijdens opslag, zonder bewijs van peroxidatie.

De resultaten suggereren dat gevriesdroogde menselijke melk versterkt met een concentraat essentiële voedingsstoffen kan bieden die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van baby’s met een zeer laag geboortegewicht, vooral die alleen aanwezig zijn in moedermelk. Echter, verdere klinische studies zijn nodig om de veiligheid en effectiviteit van dit concentraat als een standaard voedingsoptie voor deze baby’s te bepalen.

Lees onderzoek

De European Milk Bank Association (EMBA) vormde in 2015 een werkgroep om aanbevelingen te ontwikkelen voor de oprichting en werking van menselijke melkbanken (HMB) in Europa. De groep bestond uit EMBA-leden met ervaring in richtlijnontwikkeling en melkbankieren. Ze voerden een enquête uit op basis van wereldwijde aanbevelingen, met 108 potentiële aanbevelingen.

Reacties van leden, waarbij werd opgemerkt welke aanbevelingen waren opgenomen in hun nationale richtlijnen, werden verzameld en geanalyseerd. De groep bereikte consensus over bepaalde aanbevelingen en gaf uitleg over gebieden waar geen consensus of duidelijk bewijs was.

De aanbevelingen en consensusverklaringen zullen worden gepubliceerd op de EMBA-website om de veilige werking van HMB’s in Europa te ondersteunen en zullen ook de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) informeren voor hun Gids voor de kwaliteit en veiligheid van weefsels en cellen voor menselijk gebruik in 2019.

Lees onderzoek

Jose Simon Camelo Junior van de Universidade Federal de São Paulo in Brazilië onderneemt onderzoek om een methode te ontwikkelen voor het creëren van een lyofilisaatconcentraat van menselijke melk. Dit concentraat is bedoeld voor het voeden van pasgeborenen met een zeer laag geboortegewicht en kan worden geïmplementeerd in ontwikkelingslanden. Deze extreem premature baby’s, die minder dan 1.500 gram wegen, hebben aanzienlijke hoeveelheden eiwitten, calorieën, mineralen, micronutriënten en elektrolyten nodig voor hun overleving en groei.

Hoewel moedermelk essentieel is, is het vaak niet geconcentreerd genoeg om aan hun behoeften te voldoen. De veelgebruikte supplementen afgeleid van koemelk hebben aangetoond de immunologische eigenschappen van menselijke moedermelk, die bescherming bieden tegen infecties, te remmen. Toevoegingen van menselijke melk hebben belofte getoond maar zijn duur om te produceren in ontwikkelingslanden. Om deze uitdaging aan te gaan, gebruiken de onderzoekers een eenvoudige methode met verdamping, centrifugatie en lyofilisatie om een geconcentreerde vorm van menselijke melk te creëren. Deze geconcentreerde melk zal worden geëvalueerd op zijn stabiliteit, veiligheid en voedingsinhoud, en ervoor zorgen dat het de nodige concentraties van essentiële voedingsstoffen bevat in beheersbare volumes om de groei en ontwikkeling van zeer laag geboortegewicht pasgeborenen te ondersteunen.

Lees onderzoek

Onderzoekers verkennen de mogelijkheid om borstvoedingsproducten te ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gunstige componenten van moedermelk voor de gezondheid van zowel baby’s als volwassenen. Deze producten kunnen dienen als supplementen voor baby’s met specifieke behoeften en mogelijk voordelen bieden voor zieke volwassenen.

Het internet heeft de aggregatie van kleinschalige borstvoedingsleveranciers vergemakkelijkt, waardoor een nieuwe wereld van borstvoedingsproducten is geopend. Verschillende bedrijven werken aan dergelijke producten, waaronder degenen die zich richten op producten op basis van menselijke oligosachariden, traditionele non-profit melkbanken en degenen die borstvoeding op innovatieve manieren aanpassen, zoals het creëren van houdbare vloeibare moedermelk en gevriesdroogde moedermelk.

De uitdaging ligt in het waarborgen dat deze producten de biologische activiteit van de cruciale componenten van moedermelk behouden, wat essentieel is voor hun werkzaamheid. Hoewel er nog vragen zijn over betaalbaarheid en ethische zorgen met betrekking tot het commercialiseren van moedermelk, houden borstvoedingsproducten de potentie in om de gezondheid van zuigelingen die op flesvoeding zijn aangewezen te verbeteren, omdat ze de unieke combinatie van voedingsstoffen in moedermelk kunnen bieden.

Doorlopend onderzoek zal cruciaal zijn om de biologische functies van deze producten te behouden in handige en betaalbare formuleringen voor ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ouders.

Lees onderzoek

Het behouden van een adequate voorraad verse menselijke melk is vaak een uitdaging, waardoor het cruciaal is om conserveringsmethoden te vinden die de kwaliteit behouden. Vriesdrogen heeft zich bewezen als effectief, en levert ongeveer 12,5 gram poeder op uit 100 gram verse melk.

Bacteriologische tests uitgevoerd op het poeder, opgeslagen bij kamertemperatuur gedurende vier weken in verzegelde containers, toonden geen significante toename in bacterietelling. Elektroforese-testen op de opnieuw opgeloste melk toonden aan dat de migratiesnelheid van verschillende fracties grotendeels onveranderd bleef. In tegenstelling tot koken en pasteurisatie, die de elektroforetische eigenschappen van individuele fracties aanzienlijk veranderen, lijkt deze conserveringsmethode denaturatie te vermijden. Toediening van deze geconserveerde melk aan zes premature baby’s gedurende een langere observatieperiode toonde geen noemenswaardige verschillen in vergelijking met verse menselijke melk.

Lees onderzoek

Moedermelk, die zeer gewild is en kan kosten tussen $2 en $6 per 30 ml, is moeilijk en duur om te bewaren. De hoge kosten worden toegeschreven aan de noodzaak voor grondige screening, pasteurisatie en invriezen, waardoor het arbeidsintensief en kostbaar is. Echter, onderzoekers verkennen kosteneffectievere en handigere methoden voor het bewaren van moedermelk.

Dr. Blanca Aguilar-Uscanga van de Universiteit van Guadalajara in Mexico heeft een sproeidroogtechniek ontwikkeld om moedermelk om te zetten in poeder, wat een goedkoper en op kamertemperatuur te bewaren alternatief biedt voor traditioneel invriezen. Hoewel sommige experts geïntrigeerd zijn door deze methode, blijven gevestigde melkbanken voorzichtig, omdat zij al effectieve protocollen hebben voor het bewaren van moedermelk. Aguilar-Uscanga’s sproeidroogde moedermelk wordt momenteel getest in geselecteerde ziekenhuizen in Guadalajara, Mexico.

Lees onderzoek

Immuniteitseigenschappen

Onderzoek naar de immunologie van gevriesdroogde moedermelk focust op hoe deze conserveringsmethode de cruciale immunoglobulinen behoudt, essentieel voor de immunologische bescherming en ontwikkeling van (prematuur) baby’s.

Een studie van de CEU Cardenal Herrera Universiteit in Valencia bevestigt dat vriesdrogen een effectief alternatief is voor het opslaan van moedermelk in vergelijking met de conventionele diepvriesmethode die gebruikt wordt in melkbanken.

Onderzoekers werkten samen met experts van de melkbank van La Fe Ziekenhuis in Spanje, en benadrukten dat vriesdrogen moedermelk bewaart zonder microbiologische contaminatie en zonder de gezondheidsvoordelen aan te tasten, in het bijzonder de antibacteriële eigenschappen.

Gepubliceerd in het Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, is deze studie een van de weinige die het vriesdrogen voor de opslag van moedermelk beoordeelt, met een focus op de cruciale antibacteriële capaciteit. Het onderzoek beveelt de adoptie van vriesdrogen als opslagmethode in melkbanken aan, vooral voor premature of baby’s met een laag geboortegewicht die afhankelijk zijn van de antibacteriële voordelen van moedermelk.

De studie analyseerde 125 moedermelkmonsters van 65 moeders en vergeleek de effecten van vriesdrogen met conventionele vriesmethoden, en concludeerde dat vriesdrogen een levensvatbaar alternatief is voor het behouden van de natuurlijke eigenschappen van moedermelk.

Lees onderzoek

Deze studie onderzoekt de impact van vriesdrogen na pasteurisatie, met gebruik van drie verschillende pasteurisatiemethoden, op de niveaus van immunoglobulinen en C3-complement in volwassen menselijke melk (MHM). Het doel is om vriesdrogen voor te stellen als aanvullende methode om de therapeutische eigenschappen van MHM beter te bewaren.

De studie betrof het verkrijgen van MHM-monsters en deze onderwerpen aan pasteurisatie door middel van variërende temperatuur- en tijdcombinaties, gevolgd door snelle koeling. Deze gepasteuriseerde monsters werden vervolgens vriesgedroogd. De analyse omvatte het meten van totaal eiwit en de concentraties van immunoglobulinen A, G en M, evenals complement C3, met behulp van specifieke technieken.

De resultaten onthulden dat pasteurisatie bij 72 graden Celsius voorafgaand aan vriesdrogen het meest effectief was in het behouden van immunoglobulinen. Concluderend suggereert de studie dat vriesdrogen van gepasteuriseerde MHM een geschikte aanpak is voor het behoud ervan in menselijke melkbanken. Deze methode behoudt de voedingsamenstelling en verlengt de geldigheid van MHM, wat voordelig is voor het bieden van therapeutische voordelen aan kwetsbare, beperkte of immuungecompromitteerde pasgeborenen.

Lees onderzoek

De studie onderzocht verschillende vriesdroog- en sproeidroogmethoden om hun impact op het behoud van immunoglobulinen (Ig) A, IgG en IgM in menselijke melk te beoordelen. Sproeidrogen resulteerde in menselijke melkpoeders met 2% vochtigheid en toonde een uitstekende retentie van IgG (>88%) en IgM (ongeveer 70%). Echter, de retentie van IgA was slechts 38% na sproeidrogen.

Daarentegen leidde bij vriesdrogen de hoogste geteste temperatuur van de verwarmingsplaat (40°C) tot een reductie van de IgA-inhoud tot 55% in een poeder met 1.75% restvochtigheid. Lagere temperaturen tijdens het vriesdroogproces resulteerden in betere conserveringspercentages, met 75% retentie voor IgA en 80% voor IgG en IgM, samen met hogere restvochtigheidsniveaus.

Samengevat werd IgA gevonden als het meest gevoelige immunoglobuline dat werd beïnvloed tijdens het droogproces van menselijke melk. De meest effectieve methode voor het genereren van menselijke melkpoeders met minimale Ig-verliezen was vriesdrogen bij een verwarmingsplaattemperatuur van 30°C, wat het proces versnelde in vergelijking met lagere temperaturen terwijl het algehele Ig-behoud bevredigend bleef.

Lees onderzoek

In een handig filmpje, leggen we je graag uit hoe wij bij Milksy te werk gaan.

Het geven van borstvoeding is soms een zware, maar vooral een verantwoordelijke taak. Wij bij Milksy doen er dan ook alles aan om je een helpende hand te bieden en laten je dan ook graag zien hoe wij te werk gaan.